ویجت‌ها

لیست ویجت‌های دلخواه

 راهنمای استفاده از ویجت جار

تعداد 0 ویجت از 5 ویجت مجاز برای حساب شما ساخته شده است.

ویجت‌های پیش‌فرض

 • ویجت سایز ۲۰۰ در ۱۷۰ روشن

  ۲۰۰ در ۱۷۰ پیکسل

  بدون تصاویر بندانگشتی


  ویجت سایز ۴۰۰ در ۳۱۳ پیکسل

  ۴۰۰ در ۳۱۳ پیکسل

  بدون تصاویر بندانگشتی


 • ویجت سایز ۲۰۰ در ۲۴۰ پیکسل

  ۲۰۰ در ۲۴۰ پیکسل

  با تصاویر بندانگشتی


  ویجت سایز ۴۰۰ در ۳۱۳ پیکسل

  ۴۰۰ در ۳۱۳ پیکسل

  با تصاویر بندانگشتی